Představení společnosti :

Již od roku 1991 poskytujeme projekční ,montážní a servisní služby v oblasti zabezpečení a požární ochrany

komerčních i soukromých objektů. Dále pak systémy kontroly vstupu osob a docházky.

Nově navrhujeme a provádíme instalace datových rozvodů optických a metalických sítí.

Poskytujeme služby počínaje bezplatnou konzultací a návrhem požadovaných systémů až po kompletní instalaci.

Zpracováváme projektové dokumentace, provádíme odborné instalace a zajišťujeme záruční i pozáruční

servis včetně instalace a revizí NN do 1000V.

Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu ISO 9001 systém managementu kvality.